Tư vấn thiết kế các dự án cải tạo

Việc cải tạo các công trình là nhằm nâng cao chất lượng các không gian sử dụng, thay đổi, mở rộng nội dung, quy mô sử dụng hay nhằm khắc phục sự xuống cấp theo thời gian của các công trình. Hiệu quả của việc cải tạo này phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng khảo sát và thiết kế.

Các hồ sơ thiết kế cải tạo

Hồ sơ thiết kế cải tạo có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế.
  1. Giai đoạn khảo sát, đánh giá hiện trạng 
  2. Thiết kế phương án cải tạo (concept design) 
  3. Lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật (basic design)
  4. Thiết kế bản vẽ thi công (executive document).

Chi phí thiết kế cải tạo

Công ty CP Kiến trúc FTF lấy định mức chi phí tư vấn thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí thiết kế. Trong trường hợp dịch vụ tư vấn thiết kế cải tạo cho dự án đầu tư xây dựng chúng tôi có thể áp dụng các hệ số cải tạo sửa chữa cùng với những khoản triết khấu nhất định tùy theo điều kiện cụ thể.

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445