Các dịch vụ tư vấn

Tư vấn thiết kế dự án trọn gói

Trong việc lập và triển khai một dự án đầu tư xây dựng, dựa trên nhiệm vụ thiết kế hay những yêu cầu tương đương của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế đưa ra và bảo vệ các phương án thiết kế, lập nên các hồ sơ thiết kế phục vụ các giai đoạn của dự án từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi công trình được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng...

Các hồ sơ thiết kế của dự án đầu tư xây dựng

Hồ sơ thiết kế của cả dự án đầu tư xây dựng có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế. Tùy vào cấp của công trình và yêu cầu của chủ đầu tư mà dự án có thể được thiết kế qua 3, 2 hay 1 giai đoạn, chưa bao gồm giai đoạn thiết kế phương án sơ bộ hay thiết kế ý tưởng (concept design)

Chi phí tư vấn thiết kế dự án trọn gói

Công ty CP Kiến trúc FTF lấy định mức chi phí tư vấn thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí thiết kế. Trong trường hợp dịch vụ tư vấn thiết kế trọn gói cho dự án đầu tư xây dựng chúng tôi có áp dụng những khoản triết khấu nhất định.

Dịch vụ thiết kế theo các giai đoạn của dự án

Trong một số trường hợp, nhất là đối với các dự án lớn hay những công trình cần sự tham gia của các đơn vị tư vấn nước ngoài, công trình có ứng dụng công nghệ hoặc hệ thống thiết bị mới mà các đơn vị trong nước chưa có kinh nghiêm, việc chia giai đoạn thiết kế ra để   chọn các nhà thầu phù hợp là phương án hiệu quả cho các chủ đầu tư

Các hồ sơ thiết kế giai đoạn

Hồ sơ thiết kế của cả dự án đầu tư xây dựng có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế.
 1. Giai đoạn thiết kế sơ bộ (concept design) là giai đoạn thiết kế ý tưởng
 2. Thiết kế cơ sở (basic design) là giai đoạn đầu của quá trình triển khai ý tưởng
 3. Thiết kế kỹ thuật (technical document)
 4. Thiết kế bản vẽ thi công (executive document).

Chi phí thiết kế theo giai đoạn

Khi tham gia một hoặc một số giai đoạn thiết kế nhất định FTF lấy định mức chi phí tư vấn thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí thiết kế cho giai đoạn lập dự án, bao gồm cả thiết kế cơ sở, giai đoạn thiết kế kỹ thuật và giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Đối với các giai đoạn, phần việc không được quy định trong Quyết định 957 chúng tôi đã xây dựng khung tính giá như sau:

Tư vấn thiết kế các dự án cải tạo

Việc cải tạo các công trình là nhằm nâng cao chất lượng các không gian sử dụng, thay đổi, mở rộng nội dung, quy mô sử dụng hay nhằm khắc phục sự xuống cấp theo thời gian của các công trình. Hiệu quả của việc cải tạo này phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng khảo sát và thiết kế.

Các hồ sơ thiết kế cải tạo

Hồ sơ thiết kế cải tạo có thể chia ra thành các bộ, tương ứng với các giai đoạn thiết kế.
 1. Giai đoạn khảo sát, đánh giá hiện trạng 
 2. Thiết kế phương án cải tạo (concept design) 
 3. Lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật (basic design)
 4. Thiết kế bản vẽ thi công (executive document).

Chi phí thiết kế cải tạo

Công ty CP Kiến trúc FTF lấy định mức chi phí tư vấn thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng năm 2009 (có thể xem chi tiết ở đây) làm cơ sở để tính chi phí thiết kế. Trong trường hợp dịch vụ tư vấn thiết kế cải tạo cho dự án đầu tư xây dựng chúng tôi có thể áp dụng các hệ số cải tạo sửa chữa cùng với những khoản triết khấu nhất định tùy theo điều kiện cụ thể.

Thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình

Đối với mỗi người và mỗi gia đình việc xây dựng cho mình một căn nhà đều là một việc quan trọng và lớn lao. Để căn nhà có thể đem lại giá trị mỹ thuật và giá trị sử dụng và tốt nhất với những không gian sống và nghỉ ngơi như mong muốn rất cần một bản thiết kế chất lượng. Như vậy việc chọn đơn vị thiết kế là hết sức quan trọng từ khi chuẩn bị xây dựng căn nhà cho đến từng giai đoạn triển khai công việc đó. 

Quy trình và hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình

Quy trình thiết kế nhà ở gia đình của FTF đã được xây dựng thành tiêu chuẩn và được thể hiện một phần qua các hồ sơ thiết kế với các giai đoạn tương ứng:

     1. Thiết kế phương án
     2. Thiết kế bản vẽ thi công
     3. Giám sát tác giả
Page 1 of 3

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445