HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI (2013)

TÂY HỒ, HÀ NỘI (2013)

THANH TRÌ, HÀ NỘI (2014)

BA ĐÌNH, HÀ NỘI (2012)

LONG BIÊN, HÀ NỘI (2012)

CẦU GIẤY, HÀ NỘI (2011)

AN HƯNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI (2010)

QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH (2009)

SÔNG CÔNG, THÁI NGUYÊN (2009)