Chú ý khi làm việc với nhà thầu tư vấn thiết kế

Cần chú ý những gì để làm việc với tư vấn thiết kế một cách hiệu quả nhất? Hiệu quả ở đây có thể được hiểu một cách nôm na là tỷ lệ tương đối của chất lượng thiết kế trên thời gian và công sức các bên bỏ ra...

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi, với kinh nghiệm và góc nhìn của mình, muốn chia sẻ với các chủ đầu tư doanh nghiệp cũng như cá nhân (dưới đây sẽ gọi là chủ đầu tư) có dự định thuê tư vấn thiết kế những ý kiến mang tính phổ quát để tham khảo.

Vậy thì chủ đầu tư cần chú ý những gì khi làm việc với tư vấn thiết kế?:

1/ Trước hết chủ đầu tư cần xác định rằng sẽ cần dành ra một khoảng thời gian và công sức đáng kể để cùng với các kiến trúc sư đi từ ý tưởng ban đầu cho tới khi hoàn thành công trình. Hỗ trợ cho việc này các kiến trúc sư có thể trình cho chủ đầu tư xem bộ hồ sơ bản vẽ mẫu của các giai đoạn thiết kế, sơ đồ của quy trình thiết kế và lịch trình thiết kế. 

2/ Chủ đầu tư cần liệt kê những mong muốn và yêu cầu thiết kế để làm cơ sở cho tư vấn, hoặc tự mình, lập nên nhiệm vụ thiết kế. Nhiệm vụ thiết kế cần được lập đầy đủ và rõ ràng vì nó chính là định hướng xuyên suốt quá trình thiết kế, là cơ sở thực hiện các tính toán khác của quá trình thiết kế.

3/ Những điểm nào chủ đầu tư chưa nắm rõ, chưa chắc chắn có thể yêu cầu tư vấn thiết kế hỗ trợ làm rõ trong quá trình tiếp xúc tìm hiểu yêu cầu thiết kế. 

4/ Chủ đầu tư cần nắm rõ quy trình làm việc của tư vấn thiết kế, cần nhanh chóng có ý kiến hoặc phê duyệt khi được trình phương án. Để làm được như thế chủ đầu tư cần chủ động tìm hiểu kỹ phương án được trình, và trong nhiều trường hợp, cần trao đổi thêm các vấn đề có liên quan với tư vấn.

Trên đây là những lưu ý cơ bản nhất mà chủ đầu tư cần biết khi làm việc với tư vấn thiết kế. 

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445