Quy hoạch xây dựng, tư vấn dự án

Sự lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, sự thấu hiểu nhiệm vụ, mục tiêu cũng như các khó khăn, hạn chế của dự án, sự tìm tòi sáng tạo không mệt mỏi của tư vấn thiết kế là những yếu tố đảm bảo chất lượng tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng, từ đó góp phần vào thành công chung của những dự án đó ...

 

FTF luôn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng không gian sống, không gian làm việc và nghỉ ngơi, không gian học tập và giao lưu của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi đô thị chúng ta.

Với chất lượng không ngừng được nâng cao, FTF Architect thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế cho các dự án đầu tư xây dựng sau:

  1. Tư vấn thiết kế quy hoạch cho các dự án quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công trình
  2. Tư vấn thiết kế cho toàn bộ dự án đầu tư xây dưng với hình thức trọn gói
  3. Tư vấn thiết kế cho từng giai đoạn của dự án, bao gồm cả thiết kế ý tưởng và thiết kế nội thất
  4. Tư vấn thiết kế cho các công trình và dự án cải tạo, sửa chữa
  5. Thực hiện các công việc diễn họa kiến trúc cho các dự án.Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445