PHƯƠNG CHÂM THIẾT KẾ CỦA FTF

Để thực hiện các dịch vụ chuyên nghiệp, FTF thực hiện thống nhất một phương châm thiết kế: Thiết kế luôn phải hướng đến đối tượng là người sử dụng, thiết kế trên điều kiện cụ thể, theo những nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng. Tất cả những nỗ lực sáng tạo và phối hợp trong thiết kế và tư vấn là đưa ra những giải pháp phù hợp nhất ... 

 

I- Nhiệm vụ đầu tiên và cao nhất của thiết kế là tối ưu hóa hiệu quả đầu tư;

  1. Phù hợp và phát huy tối đa các điều kiện tự nhiên (khí hậu, địa hình, cây xanh, mặt nước ...)
  2. Hiệu quả sử dụng không gian; chất lượng tổ chức và liên kết không gian
  3. Giá trị mỹ thuật, giá trị văn hóa lâu dài
  4. Nâng cao tiện nghi trong sử dụng, áp dụng các công nghệ, thiết bị tiên tiến
  5. Tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu
  6. Tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì và sửa chữa công trình
  7. Tiết kiệm năng lượng và sử dụng các năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió, nhiệt của lòng đất ...)

 

II- Sáng tạo và phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thiết kế ... 

Sáng tạo trong kiến trúc là sự khởi đầu và là hạt nhân của quá trình thiết kế. Kiến trúc cũng chính là đầu mối tập trung, phối hợp rất nhiều bên có liên quan để thiết kế và thi công công trình.

Các yếu tố cơ bản, làm nền tảng để xây dựng nên các công trình với quy mô, tính chất khác nhau, thường sẽ khác nhau. Quan hệ giữa các yếu tố đó có thể kể ra là quan hệ của bản thân lô đất với các điều kiện hạ tầng và quy hoạch; quan hệ của con người với thiên nhiên, của vi khí hậu với khí hậu đô thị và khí hậu vùng, của chủ đầu tư với mục đích đầu tư xây dựng của mình, của các điều kiện về kinh tế với các xu hướng kiến trúc của thời đại ... Các mối quan hệ này có ảnh hưởng rõ rệt đến kiến trúc và cần được nghiên cứu thấu đáo trong quá trình thiết kế. 

Các ý tưởng kiến trúc của FTF luôn được đưa ra trên cở sở phân tích các quan hệ kể trên, bao gồm cả việc sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (tầm quan trọng của các mối quan hệ). Với mục đích cao nhất là nâng cao giá trị của công trình, tối ưu hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư và tối ưu khai thác không gian, vật liệu, các ý tưởng kiến trúc cần chính sự sáng tạo không mệt mỏi để đi được đến cùng của quá trình thiết kế và xây dựng.

Sáng tạo trong thiết kế kết cấu và các hệ thống kỹ thuật của công trình là sự tiếp nối không thể thiếu của sáng tạo trong kiến trúc. Xét trên một khía cạnh nào đó mỗi công trình là một tập hợp các giải pháp kỹ thuật và những giải pháp này cần hỗ trợ ở mức cao nhất việc hiện thực hóa các ý tưởng kiến trúc. Bởi vì các ý tưởng kiến trúc của FTF, một khi đã được khẳng định là sáng tạo và đúng đắn, sẽ  cần được cụ thể hóa và triển khai một cách quyết liệt và thống nhất.

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE: 0 938 839 445