Các kiến trúc sư, kỹ sư FTF

Trong công việc thiết kế, chúng tôi luôn mong muốn bản vẽ và các sản phẩm mình làm ra phải đúng và đẹp. Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác quản lý chất lượng thiết kế, chúng tôi cùng nhau xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn thiết kế của FTF trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế. Các kiến trúc sư, kỹ sư FTF

Tính thống nhất trong thiết kế là yêu cầu nền tảng để chúng tôi, các kỹ sư và kiến trúc sư FTF, cùng nhau làm việc với tinh thần "đồng đội" - cùng trong một đội (team). Làm việc trong một đội không phải là chỉ đơn thuần cùng nhau tham gia một hay nhiều dự án mà là phân công, thảo luận, thống nhất các công việc từ nhỏ đến lớn. Hơn thế một đội thiết kế thực sự mạnh khi các thành viên của nó luôn biết tự học hỏi, tìm tòi sáng tạo và quan trọng nhất là góp ý với đồng nghiệp.

Sự sáng tạo trong thiết kế, theo chúng tôi, cần có tính kế thừa bởi 2 lý do đơn giản. Thứ nhất là đối với tư vấn, bất kỳ sự sáng tạo nào cũng cần được bảo vệ trước chủ đầu tư cũng như các bên phản biện khác. Một ý tưởng hoàn toàn độc lập, bay bổng quá mức và thiếu cơ sở sẽ không vượt qua được điều này. Thứ hai vì kiến trúc và thiết kế nói chung là ngành ứng dụng, nên một sự sáng tạo trong thiết kế sẽ cần phải kết hợp với nhiều công đoạn khác của quá trình thiết kế, rồi sau đó, quá trình xây dựng mới có thể đưa vào sử dụng được. Nếu không tính tới tất cả các mối liên hệ và các vấn đề có liên quan thì sự sáng tạo đó không những không đạt được kết quả như mong muốn mà còn có thể tạo ra những vấn đề không đáng có. Cũng bởi 2 lý do trên mà sự sáng tạo trong thiết kế cần phải rất kiên trì để đi được đến đích, tức là được hiện thực hóa và đem lại giá trị sử dụng hoặc/và giá trị mỹ thuật của công trình.

Để có thêm thông tin về năng lực nhân sự của FTF , có thể xem tại đây